Publikacje oznaczone tematem:

Paszkiewicz, Lilla Barbara (1961- ). Gazeta Ludowa

  1. Lilia Barbara Paszkiewicz: „Gazeta Ludowa”. Próba walki o wolność myśli i słowa 1945-1947. Toruń: Wydaw. Adam Marszalek 2007, 349 s. ISBN - 978-83-7441-865-2
    [Lilia Barbara Paszkiewicz: „Gazeta Ludowa”. Próba walki o wolność myśli i słowa 1945-1947 („People’s Newspaper”. Fighting for Freedom of Thought and Speech in the years 1945-1947). Toruń: Wydaw. Adam Marszalek 2007, pp. 349. ISBN - 978-83-7441-865-2]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 3, s. 507-509