Publikacje oznaczone tematem:

Partie polityczne

  1. Książka Wydziału Propagandy KW PZPR w Olsztynie w latach 1948-1968
    [Books of the Propaganda Department, Olsztyn Regional Committee of the Polish United Workers’ Party in the years 1948-1968]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 417-422 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)

  1. Lilia Barbara Paszkiewicz: „Gazeta Ludowa”. Próba walki o wolność myśli i słowa 1945-1947. Toruń: Wydaw. Adam Marszalek 2007, 349 s. ISBN - 978-83-7441-865-2
    [Lilia Barbara Paszkiewicz: „Gazeta Ludowa”. Próba walki o wolność myśli i słowa 1945-1947 („People’s Newspaper”. Fighting for Freedom of Thought and Speech in the years 1945-1947). Toruń: Wydaw. Adam Marszalek 2007, pp. 349. ISBN - 978-83-7441-865-2]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 3, s. 507-509