Publikacje oznaczone tematem:

Paradygmat afektywny

  1. Affective Factors in Human Information Behavior: A Conceptual Analysis of Interdisciplinary Research on Information Behavior
    [Czynniki afektywne w zachowaniach informacyjnych człowieka: analiza koncepcyjna interdyscyplinarnych badań zachowań informacyjnych]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 1a (115a), s. 75-95