Publikacje oznaczone tematem:

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy (Wrocław)

  1. Kształcenie bibliotekarzy na poziomie pomaturalnym. (Z doświadczeń Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu)
    [Post-secondary school library education: an experience of Wrocław state Post-secondary School for the Librarians and Culture Organisers]

    Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995 : II Forum SBP ’95, redakcja Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko, Wa