Publikacje oznaczone tematem:

Pacek, Jarosław (1975- ). Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym

  1. Jarosław Pacek: Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym. Warszawa: Wydaw. SBP 2010, 244 s. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 120). ISBN 978-83-61464-44-0

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 1, s. 114-118