Publikacje oznaczone tematem:

P2P (protokół)

  1. Walka z piractwem audiowizualnym w sieci
    [Fighting an audiovisual piracy in the net]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 2 (88), s. 76-90