Publikacje oznaczone tematem:

Otlet, Paul (1868-1944)

  1. Bibliologia wobec informatyzacji systemu komunikacji społecznej. Wybrane zagadnienia
    [Bibliology vs. Information technologies in the social communication system - selected issues]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2005, nr 2 (86), s. 45-56