Publikacje oznaczone tematem:

Oświecenie

  1. Polskie kalendarze okresu Oświecenia. Małgorzata Gorczyńska: Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737-1821). Lublin: Wydaw. UMCS 1999, 321 s.

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 1-2, s. 98-100

  1. Polskie kalendarze z II połowy XVIII wieku jako przykład druków upowszechniających idee i ideały oświecenia w staropolskim systemie komunikacji
    [Polish calendars of the second part of the 18th century as an example of printings promoting the Enlightenment ideas and ideals in the Old Polish communication system]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 82-92 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)