Publikacje oznaczone tematem:

Oświata

  1. Terminologia z dziedziny oświaty w strukturze mikrotezaurusa
    [Educational terminology in the structure of a microthesaurus]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1999, nr 1 (73), s. 45-49