Publikacje oznaczone tematem:

Ossolineum (Lwów)

  1. Historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich biografiami jego twórców pisana
    [History of the Ossoliński National Institut told through the biographies of its employees]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 359-380 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)