Publikacje oznaczone tematem:

Ośrodek Wiedzy o Warszawie

  1. Pokłosie jubileuszu stulecia Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy 1907-2007
    [Fruits of the Hundredth Anniversary of Warsaw City Public Library (1907-2007)]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 2, s. 213-225