Publikacje oznaczone tematem:

Opracowanie analityczno-syntetyczne

  1. Evidence - based: nowa metoda analityczno-syntetycznego opracowania publikacji naukowych
    [Evidence - Based: New Method of AnalyticoSynthetic Indexing of Research Papers]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 2, s. 261-270