Publikacje oznaczone tematem:

Opracowanie

  1. Wpływ komputeryzacji na efektywność pracy w bibliotece oraz poziom obsługi czytelników. Przykład Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
    [The Impact of Library Automation on the Efficiency of Library Processes and Quality of Services Offered to Patrons. The Case of Gdansk University Library]

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 4, s. 505-517