Publikacje oznaczone tematem:

Open Archival Information System (OAIS)

  1. Open Archival Information System – standard w zakresie archiwizacji publikacji elektronicznych
    [Open Archival Information system – the archivization standard for electronic publications]

    Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 3, s. 341-358