Publikacje oznaczone tematem:

Ontologie informatyczne

  1. Dekonstrukcja artykułu naukowego. Ontologie w publikowaniu semantycznym
    [Deconstructing the Scholarly Paper. Ontologies for Semantic Publishing]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1 (113), s. 47-69

  1. Próba automatycznego przekształcenia opisów publikacji z polskich bibliotek na model FRBRoo
    [Automatic transformation of bibliographic descriptions from the Polish libraries into the FRBRoo model - a case study]

    Bibliografia : źródła, standardy, zasoby : praca zbiorowa, redakcja Jerzy Franke, Warszawa 2013, s. 65-76 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 145)