Publikacje oznaczone tematem:

Okładki i koperty płytowe

  1. Jakub Maciej Łubocki: Okładka jako część dokumentu na przykładzie płyty gramofonowej w ujęciu bibliologicznym. Warszawa: Wydaw. SBP, 2017, 188 s. ISBN 978-83-65741-00-4
    [Okładka jako część dokumentu na przykładzie płyty gramofonowej w ujęciu bibliologicznym (Covers as document parts as exemplified by the gramophone records – a bibliological perspective). Warszawa: Wydaw. SBP, 2017, pp. 188. ISBN 978-83-65741-00-4]

    Przegląd Biblioteczny 2018, R. 86, z. 1, s. 115-123