Publikacje oznaczone tematem:

Ohar, Emilia. Dytâča knyga w ukraїns’komu socìumì

  1. Emilia Ohar: Dytâča knyga w ukraїns’komu socìumì (dosvìd perechìdnoї doby). Monografìjâ. L’viv: „Svìt” 2012, 320 s. ISBN 978-966-603-796-4

    Przegląd Biblioteczny 2013, R. 81, z. 4, s. 524-527