Publikacje oznaczone tematem:

Ogólnopolska Rada dla Ratowania Zbiorów Bibliotecznych po Powodzi

  1. Informacja о utworzeniu i działalności Ogólnopolskiej Rady dla Ratowania Zbiorów Bibliotecznych po Powodzi
    [Information on establishing and activities of the National Council for the Rescuing Flooded Library Collections]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 97-103 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)