Publikacje oznaczone tematem:

Odpoczynek

  1. Zachowania lekturowe w czasie wolnym współczesnych studentek pedagogiki
    [Leisure Reading Behavior of Contemporary Pedagogy Students]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 1, s. 35-57