Publikacje oznaczone tematem:

Odell, James J. Object-oriented methods

  1. O obiektowej metodzie analizowania rzeczywistości
    [About the subject oriented analysis of the reality]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 1 (71), s. 99-100