Publikacje oznaczone tematem:

Oddział Zbiorów Mikrograficznych i Fonograficznych (Biblioteka Jagiellońska)

  1. Działalność Oddziału Zbiorów Mikrograficznych i Fonograficznych w zakresie zabezpieczenia zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej
    [Activities of the Jagiellonian Library Division for Micrographic and Photographic Collections in the field of collection’s protection]

    Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych ; materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 15-17 października 1998 r., redakcja Barbara Drewniewska-Idziak, Ewa Stachowska-Musiał, Warszawa 1998, s. 176-178 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32)