Publikacje oznaczone tematem:

Ochrona danych

  1. Nowa usługa w Bibliotece Szkoły Głównej Handlowej – nieodpłatny dostęp do poufnych mikrodanych Eurostatu
    [New Service at the Library of Warsaw School of Economics – Free of Charge Access to Confidential Microdata from Eurostat]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 1, s. 80-112