Publikacje oznaczone tematem:

Ocena dorobku naukowego

  1. Altmetria jako przedmiot zainteresowania bibliologii i informatologii
    [Altmetrics as an Area of Interest in the Field of Library and Information Science]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 3, s. 324-341

  1. Europejskie czasopisma historyczne w bazach Scopus i Web of Science w kontekście oceny dorobku naukowego historyków w Polsce
    [European Historical Journals in Scopus and Web of Science Databases in the Context of the Evaluation of Polish Historians’Achievements]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 2 (104), s. 47-91