Publikacje oznaczone tematem:

Obszary badawcze

  1. Obszary, problemy i metody badawcze „library and information science”. Część 1
    [Areas, Issues and Research Methods in Library and Information Science. Part I]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 4, s. 496-512