Publikacje oznaczone tematem:

Nyugat (czasopismo ; Węgry ; 1908-1941)

  1. Polonica w węgierskim czasopiśmie „Nyugat”
    [Polonica in Hungarian Periodical „Nyugat”]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 4, s. 482-492