Publikacje oznaczone tematem:

Numery monograficzne

  1. „Przegląd Biblioteczny” i jego recenzenci. Tylko nie tak, proszę!
    [„Przegląd Biblioteczny” and its reviewers. Not this way, please!]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 1, s. 7-12

  1. W sprawie jubileuszu 80-lecia „Przeglądu Bibliotecznego”
    [On the 80th Anniversary of „Przegląd Biblioteczny”]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 3, s. 467-470