Publikacje oznaczone tematem:

Nowe Książki (czasopismo)

  1. Wartościowanie książki dla młodego czytelnika we współczesnej krytyce literackiej
    [The issue of children’s book evaluation: contemporary literary critics’ approach]

    Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa, redakcja Grzegorz Leszczyński, Danuta Świerczyńska-Jelonek, Mchał Zając, Warszawa 2006, s. 245-254 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 84)