Publikacje oznaczone tematem:

Nietypowe sytuacje

  1. Academic Libraries in Unusual Situations
    [Biblioteki akademickie w nietypowych sytuacjach]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. specjalny, s. 57-69