Publikacje oznaczone tematem:

Nieformalne zachowania komunikacyjne

  1. Media społecznościowe jako źródło informacji bibliograficznej w naukach humanistycznych. Komunikat z badań
    [Social Media as a Source of Bibliographic Information in the Humanities. Research Report]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2016, nr 1 (107), s. 55-66