Publikacje oznaczone tematem:

Nazwy własne

  1. Nazwy własne jako źródło wiedzy o swojej „małej ojczyźnie”
    [Proper names as a source of information about one’s „small home”]

    Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej : praca zbiorowa, redakcja Dorota Grabowska i Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2012, s. 67-91 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 132)