Publikacje oznaczone tematem:

Nauki rolnicze

  1. Przydatność bazy PSJC – Polish Scientific Journal Contents w poszukiwaniach informacji o polskich publikacjach z zakresu nauk biologicznych i rolniczych
    [The PSJC (Polish Scientific Journal Contents) data base’s usefulness in searching information about polish publication on biology and agriculture]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2003, nr 1 (81), s. 95-99