Publikacje oznaczone tematem:

Narzędzia lingwistyczne

  1. Organizowanie zasobów wiedzy o kulturze w świetle wybranych narzędzi lingwistycznych
    [Organizing knowledge resources about culture in the light of selected linguistic tools]

    Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa, redakcja Katarzyna Materska, Ewa Chuchro, Barbara Sosińska-Kalata, Warszawa 2008, s. 99-117 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia) (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 96)