Publikacje oznaczone tematem:

Narodowy program ochrony

  1. Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych – Program dla polskich bibliotek
    [Long-term preservation of digital resources – a program for Polish libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 2, s. 211-230

  1. Problemy organizacji działań w zakresie długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych w Polsce
    [On Issues of Organizing a Long-Term Preservation of Digital Resources in Poland]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 4, s. 405-428