Publikacje oznaczone tematem:

Nacionalna biblioteka "Sv.sv. Kiril i Metodij"

  1. Biblioteka Narodowa im. św. św. Cyryla i Metodego w Sofi
    [St. St. Cyril and Methodius National Library in Sofia. Past and Present]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 1, s. 54-66