Publikacje oznaczone tematem:

Myśl Narodowa (czasopismo ; Warszawa)

  1. Życie książki 1. połowy XX wieku w świetle „Myśli Narodowej” (1921-1939)
    [The life of the book in the first half of the twentieth century in light of “Myśl Narodowa” (1921-1939)]

    Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / redakcja Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Warszawa–Łódź 2014, s. 187-213 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 151)