Publikacje oznaczone tematem:

My Little Pony (czasopismo)

  1. Zmiany w języku czasopism dla dzieci i młodzieży jako jeden z czynników wpływających na poziom czytelnictwa prasy skierowanej do młodych odbiorców (na przykładzie „My Little Pony” i „MLP. Equestria Girls”)
    [Changes in language of magazines for children and youth as one of the factors affecting the level of newspaper readership aimed at a young audience (for example “My Little Pony” and “MLR Equestria Girls”)]

    W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, redakcja Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska, Warszawa ; Łódź 2015, s. 23-50 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 163)