Publikacje oznaczone tematem:

Muzeum Książki Dziecięcej

  1. Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy w swoim środowisku
    [Warsaw Public Library in its surroundings]

    Biblioteka w społeczności lokalnej : materiały z sympozjum, redakcja Stanisław Krzywicki i Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska. - Warszawa 1993, s. 41-44 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 6)

  1. Pokłosie jubileuszu stulecia Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy 1907-2007
    [Fruits of the Hundredth Anniversary of Warsaw City Public Library (1907-2007)]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 2, s. 213-225