Publikacje oznaczone tematem:

Muzea narodowe

  1. The Role of the Museum Library

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. specjalny, s. 65-72

  1. Web Usability Evaluation Based on Eye Tracking. Case Study of Lithuanian National Museum Website
    [Badanie użyteczności serwisów internetowych oparte na eye-trackingu. Studium przypadku witryny internetowej Litewskiego Muzeum Narodowego]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2015, nr 1 (105), s. 96-112