Publikacje oznaczone tematem:

Multi Case Study

  1. Modele zarządzania informacją w serwisach WWW krakowskich bibliotek akademickich
    [Information Management Models at the Websites of Cracow Academic Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 3, s. 342-354