Publikacje oznaczone tematem:

Mózg

  1. Organizacja wiedzy w umyśle człowieka w świetle teorii schematów i gatunków
    [Organization of Knowledge in Human Mind in the light of Schemata and Genres Theory]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 1 (103), s. 80-93