Publikacje oznaczone tematem:

Monitorowanie aktywności

  1. Koncepcja „quantified self” i jej konsekwencje dla projektowania usług bibliotecznych w świetle literatury przedmiotu
    [The Concept of Quantified Self and its implications for the Design of Library Services as Exemplified by the Literature in the Field]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 1, s. 38-49