Publikacje oznaczone tematem:

Molin, Halina

  1. Halina Molin (1947-2018) – dama polskiego i czeskiego bibliotekarstwa
    [Halina Molin (1947-2018) – a true lady of Polish and Czech library community]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 2, s. 279-285