Publikacje oznaczone tematem:

Moduły architektury informacji

  1. Architekt informacji – kreator przestrzeni informacyjnych
    [Information architect – a creator of information space]

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 1, s. 47-61