Publikacje oznaczone tematem:

Modelowanie konceptualne

  1. Dekonstrukcja artykułu naukowego. Ontologie w publikowaniu semantycznym
    [Deconstructing the Scholarly Paper. Ontologies for Semantic Publishing]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 1 (113), s. 47-69