Publikacje oznaczone tematem:

Młodzi naukowcy

  1. Postawy i zachowania młodych naukowców – doniesienie z pierwszego etapu badań międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich respondentów
    [Attitudes and Behavior of Junior Researchers – Early Findings of an International Study with a Particular Focus on Polish Researchers]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 2 (110), s. 156-170