Publikacje oznaczone tematem:

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Fusieckiego (Zabrze)

  1. Obecność słowa w Zabrzu. Księga jubileuszowa 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu. Redakcja Tomasz Iwasiów. Zabrze 2020, 506 s. ISBN 978-83-62023-87-5
    [Presence of words in Zabrze. 75th anniversary book of Municipal Public Library in Zabrze. Ed. Tomasz Iwasiów. Zabrze 2020, 506 p. ISBN 978-83-62023-87-5]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 1, s. 81-88