Publikacje oznaczone tematem:

Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją (Toruń)

  1. Działalność Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS)
    [The International Centre for Information Management (ICIMSS) and its activities]

    Przegląd Biblioteczny 1998, R. 66, z. 4, s. 329-337