Publikacje oznaczone tematem:

Michalska, Iwonna. Wychowanie do czytelnictwa uczniów szkół powszechnych w II Rzeczypospolitej

  1. Iwonna Michalska: Wychowanie do czytelnictwa uczniów szkół powszechnych w Drugiej Rzeczypospolitej. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego 2011, 292 s. ISBN 978-83-7525-595-9
    [Iwonna Michalska: Wychowanie do czytelnictwa uczniów szkół powszechnych w Drugiej Rzeczypospolitej (Reading habits taught to the pupils of Polish elementary schools in the years 1900-1945). Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego 2011, pp. 292. ISBN 978-83-7525-595-9]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 3, s. 383-386