Publikacje oznaczone tematem:

Miasta cyfrowe

  1. Public Libraries: Their Role in Smart City Strategies
    [Biblioteki publiczne w strategiach budowania inteligentnego miasta]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2020, nr 2 (116), s. 27-44