Publikacje oznaczone tematem:

Mężyński, Andrzej (1938- ). Biblioteki Warszawy w latach 1939-1945

  1. Andrzej Mężyński: Biblioteki Warszawy w latach 1939-1945. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego 2010, 367 s. ISBN 978-83-929227-6-6

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 1, s. 108-114